بازدید از موزه‌های تهران برای آتش‌نشانان رایگان می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرکل موزه‌ها گفت: بازدید از موزه‌ها و کاخ موزه‌های شهر تهران برای آتش‌نشانان و خانواده آن‌ها در روز جمعه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ رایگان می‌شود.منبع