بازدید از اثر جهانی چغازنبیل در روزهای بارانی ممنوع است


اهواز – ایرنا – مدیر پایگاه میراث‌ جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه گفت: بازدید گردشگران از این اثر ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی یونسکو به منظور حفاظت بیشتر در روزهای بارانی و تا ۲۴ ساعت پس از آن ممنوع است.منبع