بازخوانی هویت ملی، از نگاه غربی و ایرانی

درباره ضرورت برگزاری این همایش نیز گفته شده است: فرهنگ و تمدنِ پربار ایرانی که به سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز بازمی‌گردد، سالیانی است بر جهان سایه می‌افکند. این فرهنگ و تمدن سایه‌گستر را نیاکان ما ایرانیان با همۀ فراز و فرودها نسل به نسل پاس داشته‌اند و میراث آن را به نسل امروزین منتقل کرده‌اند. از همین رو، پاسداری از این میراث کهن و باشکوه وظیفۀ همۀ ایرانیان و میراث‌بانانی است که دل در گرو این آب و خاک و میراث آن دارند.

کاوش‌های باستان‌شناسی به‌عنوان دانشی تازه تاریخ‌نگاری ما و بسیاری از کشورها را دگرگون کرده است. این دگرگونی تاریخ‌نگاری، ما را با گذشته تازه‌ای مواجه کرده است که آیا بر مسأله هویت ما تأثیر گذاشته است یا خیر؟ در این ۲۰۰ سال، مواجهه ما و غرب شدیدتر شده است و نگاه آنان به ما بر اساس منافع و دانش خودشان بوده که منافع و مضراتی داشته است، حال در بازگشت به این دوران و بررسی تاریخی آن، به جایگاه مطالعات باستان‌شناسی و اهمیت آن در تاریخ‌نگاری جدید ایران و توجه به هویت تاریخی ایرانیان پرداخته خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، این همایش با هدف پرداختن به پیشینۀ شرق‌شناسی و آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران و نیز پاسداری و فرهنگ‌سازی برای حفظ این میراث باستان‌شناختی و جلوگیری از رنگ‌باختن این گوهر درخشان در ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

از دیگر محورهای همایش می‌توان به میراث‌فرهنگی و تمدنی ایران در خلیج‌فارس، میراث‌فرهنگی و تمدنی ایران در کشورهای همجوار و فارسی‌مآب، ترویج میراث‌فرهنگی در سطح جامعه (عمومی‌سازی)، هم‌اندیشی در زمینۀ میراث‌فرهنگی و مسؤولیت مدنی مردم، نقش نهادهای آموزشی و رسانه‌های جمعی در ایجاد نگرش تاریخی و هم‌اندیشی در زمینۀ پاسداری از میراث‌باستان‌شناسی در فقه شیعی و حقوق اشاره کرد.

انتهای پیاممنبع

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله به این همایش از سوی پژوهشکدۀ زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۵مرداد۱۴۰۱ و آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ۳۱شهریور ۱۴۰۱ اعلام شده است.

«آغاز مطالعات شرق‌شناسی؛ دورۀ آگاهی جدید غرب از شرق و منافع استعماری غرب در ایران»، «آگاهی تاریخی و آثار باستانی»، «مواجهۀ تمدنی شرق و غرب در دورۀ معاصر»، «غرب و کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران»، «مطالعات شرق‌شناسی و تأثیرآن بر پژوهش‌های علمی در ایران»، «شکل‌گیری موزه در ایران و قوانین حفاظت از میراث باستان‌شناسی»، «آثار ایرانی در موزه‌های جهان»، «سیر مطالعات زبان و کتیبه‌های ایرانی» و «حقوق بین‌الملل و میراث ملت‌ها و دیاسپوراهای ایرانی» از جمله محورهای اصلی این همایش است که از سوی توسط پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

همایش «میراث باستان‌شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از نگاه غربی، از نگاه ایرانی» با هدف پرداختن به پیشینۀ شرق‌شناسی و آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در ایران برگزار می‌شود.