بازارچه‌ها، بهترین کمک برای رونق فروش صنایع دستی سمنان


سمنان- ایرنا- ایجاد بازارچه صنایع دستی و تجاری‌سازی تولیدات برای کمک به تقویت بازار فروش در کنار ثبت این مهارت‌ها با هدف حفظ اصالت و معرفی این ظرفیت‌ها به گردشگران، یکی از نیازها و مطالبه‌های هنرمندان استان سمنان است.منبع