ایسنا – طبیعت سلانسر رودبارییلاق سلانسر رودبار یکی از مکان‌های زیبا و خوش آب رنگ است که شهرت بسیاری دارد. در این منطقه گل‌های وحشی بنفش رنگ جلوه‌ای زیبا به این مکان بخشیده است. به‌طور دقیق‌تر، منطقه سلانسر در ارتفاعات غربی شهر رستم آباد قرار دارد که از توابع شهرستان رودبار بوده و در فاصله ۱۶‌ کیلومتری شمال رودبار واقع شده است.منبع