ایسنا – طبیعت برفی دامنه الوندبارش اولین زمستانی از بامداد جمعه ۲ دی، همدان و کوه الوند را سفید پوش کرد. به دلیل بارش برف ، مه آلودگی و لغزندگی جاده منتهی به دامنه الوند با وسیله نقلیه سخت انجام می شود. ضرورت دارد رانندگان به علت کاهش میدان دید و لغزنده بودن مسیرها به ویژه محورهای کوهستانی با سرعت مطمئنه حرکت کنند و مراقبت بیشتری داشته باشند. رانندگان حتما زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند و از سلامت برف‌ پاک‌کن، چراغ مه شکن، چراغ های عقب و جلو مطمئن شوند و با رعایت سرعت مطمئنه در جاده ها حرکت و از ترددهای غیر ضروری جدا اجتناب کنند.منبع