ایسنا – دوازدهمین نمایشگاه گردشگری پارسدوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، هتلداری و تجهیزات وابسته و سیزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، عصر سه‌شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی کشور در نمایشگاه بین‌المللی شیراز برگزار شد. نمایشگاه بین‌المللی گردشگری پارس میزبان صنعت‌گران و تولیدکنندگان از استان‌های زنجان، مرکزی، کرمان، یزد، قم، هرمزگان، سمنان، البرز و…  است.منبع