ایسنا – جشنواره چله انقلاب

بیات آزادبخت

جشنواره فرهنگی اجتماعی چله انقلاب با موضوع مسابقات بومی محلی در منطقه اولادقباد شهرستان کوهدشت برگزار شد.منبع