ایران و عراق در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری گفت و گو کردند
تهران – ایرنا – نخست وزیر عراق و وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در خصوص همکاری در زمینه آثار تاریخی و گردشگری و تبادل تجربیات در این زمینه گفت و گو کردند.منبع