ایران و عراق بر سر صدور گذرنامه ویژه اربعین توافق کردند


مشهد-ایرنا- معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت:با طرف عراقی بر سر تهیه گذرنامه‌ای ویژه اربعین حسینی(ع) توافق شد که از ویژگی‌های آن، ارزان بودن قیمت و سرعت چاپ و تحویل آن است.منبع