ایران‌ زیباست؛ ییلاق «اولسبلنگاه» ماسال

از شهرستان‌های زیبای گیلان می‌توان شهرستان ماسال را نام برد که ییلاق‌های زیادی در آن وجود دارد که هرساله باعث جذب گردشگران زیادی می‌شود. از جمله ییلاقات ماسال می‌توان به ییلاق تلارگاه، ییلاق خندیله پشت، ییلاق چوساله، ییلاق اولسبلنگاهو ییلاق شنبه را اشاره کرد.

عکس: ترانه بازداریمنبع

نگین ییلاقات ماسال، روستای اولسبلنگاه است که در میان کوه قرار گرفته است. نام گذاری ییلاق اولسبلنگاه به آن جا بر می‌گردد که به دوقسمت اولس و بلنگاه تقسیم می‌شود. اولس در زبان محلی به معنی درخت ممرز و بلنگاه به معنای جای بلند است و ترکیب این دو باهم محل روییدن درخت ممرز را نشان میدهد. این ییلاق در ارتفاع ۱۴۹۰ متری سطح دریا قرار گرفته است، زیبایی‌های طبیعت ماسال را یک جا میتوان در این ییلاق دید.