ایران‌شناسی راه مواجهه با ایران‌هراسی است
تهران- ایرنا- مشاور عالی رئیس بنیاد ایران‌شناسی در نشستی با دیپلمات‌های کشورمان گفت: دیپلمات‌ها نیازمند استراتژی در دیپلماسی عمومی نوین هستند که می‌تواند چند وجهی باشد. یکی از بهترین راههای مواجهه با ایران‌هراسی، موضوع ایران‌شناسی است.منبع