اولویت حفظ آب و زمین در باغستان سنتی قزوین

وی ادامه داد: وقتی پرونده طرح باغستان سنتی در جیاس در فائو مطرح شد تمام اجزای این نظام سنتی در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت و همه متولیان آن همانند یک قطعه از پازل برای حفظ باغستان سنتی مورد تأکید قرار گرفتند.

وی افزود: آنچه منابع طبیعی را زیباتر می‌کند کاشت درختانی است که توسط کشاورزان و باغداران صورت گرفته و این افراد باید قدر کار خود را بدانند که با نگهداری باغات سنتی موجب می‌شوند آب‌ به لایه‌های زیرین نفوذ پیدا کند.

نماینده فائو خاطرنشان کرد: باید حفظ و توجه به منابع طبیعی به ویژه آب و زمین در اولویت باغستان سنتی قرار گیرد همچنین باغداران و جامعه محلی باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند چراکه این افراد نقش مهمی در حفظ و نگهداری باغات سنتی دارند.

پرفسور سلیم ذکری در نشست «باغستان سنتی قزوین، میراث زنده نیاکان در فهرست میراث کشاورزی جهانی» که امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: زندگی در قزوین یعنی زندگی در نظام باغات سنتی، باغات سنتی قزوین میوه آب است و باید در جهت نگهداری از میوه آب تلاش کنید تا این میراث ارزشمند حفظ شود.

ایسنا/قزوین نماینده فائو گفت: باید حفظ و توجه به منابع طبیعی به ویژه آب و زمین در اولویت باغستان سنتی قرار گیرد همچنین باغداران و جامعه محلی باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند چرا که این افراد نقش مهمی در حفظ و نگهداری باغات سنتی دارند.

ذکری در پایان تصریح کرد: فقط ۲۰ ثانیه چشمان خود را ببندید و قزوین را بدون باغستان سنتی تصور کنید، در شرایطی که به سرعت با تغییرات آب و هوایی و جمعیتی روبه‌رو هستیم حفظ باغات سنتی قزوین یک اقدام بسیار ارزشمند و ضروری است.

انتهای پیاممنبع

نماینده فائو عنوان کرد: باغستان سنتی اگرچه یک میراث سنتی است اما دلیلی ندارد که از تکنولوژی به دور باشد بلکه می‌توان با ابتکارات و فناوری شرایط بهتری را برای کشاورزان فراهم کرد؛ بنابراین باید تلاش کرد تا نظام سنتی باغستان‌ حفظ شود و مبنای برنامه‌ها بر این باشد و با همکاری مشترک این اتفاق رقم بخورد.

ذکری بیان کرد: همیشه تغییرات خوب از بالا به پایین اتفاق نمی‌افتد، بلکه بسیاری از تغییرات از پایین به بالا صورت می‌گیرد که یکی از مهمترین آن همین ثبت باغستان سنتی قزوین در «جیاس» است.

وی تصریح کرد: مردم قدر آنچه در نزدیک خودشان است را نمی‌دانند و دنبال آرزوهای دور از دسترس هستند با این حال مردم قزوین باید قدر باغستان سنتی بسیار ارزشمندشان را بدانند.