اهدای جایزه آسیا و اقیانوسیه یونسکو به دو اثر تاریخی یزد
تهران- ایرنا- جوایز آسیا و اقیانوسیه یونسکو ۲۰۲۲ برای حفاظت از میراث فرهنگی به دو اثر خانه تاریخی شهید صدوقی (جایزه ممتاز) و قنات جهانی زارچ (جایزه شایستگی) در استان یزد داده شد.منبع