انتقال اسناد مهم هلال احمر به سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملیاسناد مهم و ارزشمند آرشیوی جمعیت هلال احمر متعلق به دوره زمانی ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۲، به مخازن معاونت اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران منتقل شد.

 به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، اداره کل فراهم آوری و ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، در اجرای قانون و مقررات اسناد ملّی و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان در حوزه اسناد ملّی ایران ، تعداد ۴۳۳ کارتن از اسناد ارزشمند و بسیار مهم جمعیت هلال احمر را پس از ارزشیابی، شناسایی، تفکیک و بسته‌بندی به مخازن اسناد آرشیوی معاونت اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران منتقل کرد.

اسناد و مدارک انتقالی شامل محتویات مهم در ارتباط با فعالیت‌های جمعیت هلال احمر و اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه با بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و ارائه خدمات امدادی به آسیب‌دیدگان در حوادث غیرقابل پیش‌بینی و طبیعی مانند زلزله و سیل و امدادرسانی، مکاتبات بحران خلیج فارس، لیست دفاتر اسامی اسرا و مفقودین هشت سال دفاع مقدس و غیره است.

این مجموعه پس از ضد عفونی و آفت‌زدایی، تنظیم و توصیف، استخراج و ورود اطلاعات در سامانه خدمات آرشیوی، برابر قوانین و مقررات، در دسترس برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و سند پژوهان قرار خواهد گرفت که این امر موجب افزایش غنای محتوایی اسناد و مدارک آرشیو ملّی ایران خواهد شد.

 انتهای پیام منبع