انتصابات جدید در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

انتهای پیاممنبع

در سوابق حرفه‌ای طیبه عزت‌اللهی‌نژاد آمده است که او دکتری رشته پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا دارد و عضو هیات علمی پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است.

پژوهشکده باستان‌شناسی این پژوهشگاه نیز پس از رفتن کوروش روستایی، با تعییراتی همراه بود و لیلا خسروی با حکم مصیب امیری، سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی شد.

رییس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری همچنین، غلامرضا رحمانی را به عنوان سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی این پژوهشگاه منصوب کرد.

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برای گروه پژوهشی هنرهای ملی (سنتی) و معاونت فناوری و کاربردی‌سازی، سرپرست تعیین کرد.

انتصابات جدید در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش ایسنا، طیبه عزت‌اللهی‌نژاد با حکم مصیب امیری ـ رییس پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی و گردشگری ـ به عنوان سرپرست گروه پژوهشی هنرهای ملی (سنتی) معرفی شد. پژوهشگاه همزمان با معرفی سرپرست این گروه، تغییراتی را نیز در عنوان آن اعمال کرده است. عنوان این گروه پژوهشی تا پیش از این، «هنرهای سنتی» بود که بیشتر به تحقیق، مطالعه و احیای هنرهای سنتی ایران می‌پردازد و تاکنون در احیا و بازآفرینی بسیاری از هنرهای سنتی منقرض‌شده نقش مثبت داشته است.