امیرکبیرِ تاریخی رفتنی و امیرکبیرِ مردم ماندنی است


تهران – ایرنا – قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ایرانیان در امیرکبیر، «خود» را دیده‌اند و در واقع دریافتند که امیرکبیر بازتاب دهنده‌ باورهای جامعه است، از این رو امیرکبیرِ تاریخی رفتنی ولی امیرکبیرِ مردم، ماندنی است.منبع