امضاء صدور پروانه بهره‌برداری تاسیسات گردشگری واگذار شدمعاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور از واگذاری امضاء صدور پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری به تشکل‌های حرفه‌ای خبر داد و بر ضرورت مشارکت و خوداظهاری این تشکل‌ها برای اجرایی شدن این امر، تاکید کرد.

اسماعیل برات با اشاره به ضرورت مشارکت مؤثر تشکل‌های حرفه‌ای در امور گردشگری، به ایسنا گفت: واگذاری امور تصدی به تشکل‌های حرفه‌ای، از جمله اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، در این راستا با توجه به درخواست تشکل‌ها مبنی بر صدور پروانه بهره‌براری با امضای مشترک مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها و رییس تشکل حرفه‌ای استان، موضوع به دنبال دستور معاون گردشگری کشور پیگیری شد. اکنون موانع و ابهامات حقوقی ضمن هماهنگی با اداره کل حقوقی وزارتخانه، با تعیین چارچوبی مشخص، بر طرف شده است.

او افزود: با وجود اجرایی شدن این امر، نیازمند طراحی فرایند خوداظهاری تشکل‌های حرفه‌ای در بستر سامانه بودیم که خوشبختانه این موضوع اجرایی شده و در حال حاضر هر یک از تشکل‌های حرفه‌ای که در سامانه «جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری» (جانا) نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت خوداظهاری اقدام کرده باشند، پس از تائید اطلاعات، دسترسی لازم را خواهند داشت و مضاف بر آن، امکان امضاء پروانه‌های بهره‌برداری نیز برای این تشکل‌ها فراهم می‌شود.

برات با بیان این‌که حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضروری است، گفت: رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاران، حذف مقررات زائد و غیرضرور، کاهش زمان صدور مجوز و شفاف‌سازی، حذف امضاهای طلایی و قانونمداری، از جمله سیاست‌های اصلی و راهبردهای مهم مورد تاکید وزیر گردشگری است؛ لذا این وزارتخانه، مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای در امور را به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کند که صدور مجوز سرمایه‌گذاران و فعالان تأسیسات گردشگری با کوچکترین خلل مواجه نشده و در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود.

انتهای پیاممنبع