الگوی نقش‌آفرینی سازمان صدا و سیما در توسعه گردشگری داخلی


کردنائیج, اسدالله, حاج محمد, فاطمه, میره ای, محمد, یزدانی, حمیدرضا. (1400). ‘الگوی نقش‌آفرینی سازمان صدا و سیما در توسعه گردشگری داخلی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.293002.2382منبع