الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری؛ تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکت های بازدیدکنندگان در محدوده بافت تاریخی شهر یزد


تولایی, سیمین, رخساری, حمید. (1400). ‘الگوی فضایی رفتار گردشگران در مقصدهای گردشگری؛ تحلیلی بر چیدمان فضایی حرکت های بازدیدکنندگان در محدوده بافت تاریخی شهر یزد’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.291264.2375منبع