الحاقات اخیر به مسجد تاریخی روستای قهرود کاشان غیراصولی است
کاشان-ایرنا-معاون حوزه میراث فرهنگی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان گفت: طی یک دهه اخیر الحاقاتی از جمله ستون، دیوار و شبستان به مسجد تاریخی علی روستای قهرود اضافه شده که غیراصولی است.منبع