اقتصاد گردشگری چیست؟

کسی که از منطقهای خارج میشود و به جای دیگری میرود، به اقتصاد آن منطقه پول تزریق میکند و گویی در راه رشد و توسعه آن منطقه گام برداشته یا کالایی را از نقطهای به نقطه دیگر صادر کرده است. توریسم جهانی سالانه ۱۳۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی کمک میکند که ۳۹ درصد آن به جیب دولتهای اروپایی میرود. یکی از این فناوریها، اینترنت اشیا (IOT) است که به سادهسازی فرایندها و بهبود تجربه گردشگران کمک کند. اینها ممکن است در سیاستهای گردشگری ملی تأثیر بگذارند یا ممکن است کاری کنند که دولتها که معمولا کارکرد اصلیشان سیاستگذاری و تهیه برنامههای راهبردی و استراتژیک برای صنعت گردشگری است، به نفع یک بخش خاص از این صنعت اقدام کنند. بسیاری از گردشگران با هدف دسترسی به سرگرمیها به مکانهای جدید سفر می کنند. برای نمونه گردشگران در شرایط اضطراری یا در مواردی که نیاز به معالجه پزشکی باشد، نیاز به حمایتهای بیمهای و مالی دارند. از بلیتی که از آژانس یا استارتاپ گردشگری خریداری شده تا هواپیما یا قطار و اتوبوس و…

چرا که تبلیغات آنلاین با توجه به شناختی که به بازیگران این صنعت از نوع رفتار، انتخابها و سلیقههای توریستها میدهد، از نظر اقتصادی نیز مقرونبهصرفه و کارآمدتر در مقایسه با روشهای سنتی است. دومین کشور وابسته به گردشگری، جزایر ویرجین بریتانیا است که در واقع مجمعالجزایری در دریای کارائیب نزدیک به قاره آمریکا است و طبق دادههای بانک جهانی، ۳۲.۹۶ درصد تولید ناخالص داخلیاش از حوزه گردشگری تامین میشود. اینها شامل صنایعی میشود که در واقع مشتریها را با خدمات مسافرتی متصل میکنند، و همچنین صنایع مبتنی بر ارائه اطلاعات مهم به مشتریان است که به آنها در سفر کمک میکند و در رونقدهی به اقتصاد گردشگری موثر واقع میشوند. چنین فناوریهایی علاوه بر بالا بردن سرعت و دقت عملیاتها و فرآیندها، در جذب تعداد بیشتر گردشگر و بالا رفتن بازدهی و راندمان بخشهای مختلف صنعت گردشگری نیز موثر واقع میشود. در صنعت گردشگری، اگرچه اغلب مفاهیم مرتبط و درباره سفر کردن است، صنعت خدماتمحور است که بخشهای زیادی از اقتصاد را درگیر خود کرده و در آن خدمات مختلف حمل و نقل، اسکان، غذا و نوشیدنیها و… گرچه جریان تزریق سرمایه به طرحها و پروژههای گردشگری در شکل سنتی آن چندین دهه است، در تمام کشورها پیگیری میشود، تقریبا از زمان جنبش داتکام در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی صندوقهای سرمایهگذاری حوزه گردشگری از سیلیکونولی شکل گرفتند و امروز نیز جایگاهشان در این صنعت تثبیت شده است.

از سویی نیز براساس آمارها هر فعالیت و پروژه گردشگری به طور میانگین برای ۱۰ نفر اشتغالزایی مجله خبری kojaseir میکند. جالب این است که نرخ رشد گردش مالی هتلها در جهان چیزی در حدود ۷۸ درصد است که نسبت به میانگین حوزههای دیگر اقتصادی با نرخ . گردشگری و سفر قلب تپنده اقتصاد جهان است که اگر از کار بیفتند، اقتصاد جهان نیز فرومیپاشد. در این بخش علاوه بر تهیه نیازهای اساسی مسافران، امکاناتی برای معاشرت، ملاقات با افراد جدید و لذت بردن از تجربه سفر را برای آنها فراهم میشود. استارتاپهای حوزه گردشگری با ایدهها و نواوریهای بنیانگذارانشان، مشاغل زیادی را در حوزه گردشگری ایجاد کردهاند، در چگونگی سفر کردن تغییرات اساسی به وجود آوردهاند و به طور کلی روایتی کاملاً متفاوت از زنجیره کسب و کارهای مرتبط با دست دادهاند. همچنین به نظر میرسد تأمین اعتبار در اغلب بخشهای مرتبط با سفر و گردشگری، از جمله رزرو، اقامت و همچنان بالاست. مهمترین نسبت فناوری و صنعت گردشگری در رزرو آنلاین است که هم میزبان سفر و هم توریستها عواید زیادی دارد.

به عبارتی دیگر تمام خدمات و تسهیلاتی که به گردشگر در زمان سفر به دو شکل کالا یا خدمات (عرضه) ارائه میشود، و نیازها و تقاضاهای او را پاسخ میدهد، اقتصاد گردشگری میگویند که خود دو شکل مستقیم و غیرمستقیم دارد. به همان اندازه که استارتاپها گردشگری و اقتصاد آن را متحول کردهاند، سرمایهگذاریهای مدرن نیز بر رشد کسب و کارهای این حوزه موثر بودهاند. امروزه در جهان بسیاری مردم و دولتها در کشورهای مختلف از درآمدهای گردشگری و اقتصاد آن روزگار میگذرانند. کشورها چند سالی است که به گردشگری و کسب و کارهای مرتبط با آن اهمیت بیشتری میدهند و این را با مقایسه سرعت رشد اقتصاد گردشگری در دورههای مختلف میتوان دریافت. اکنون روند رزرو و لغو آن بسیار آسانتر شده و فقط با یک کلیک انجام میشود. خوشبینیها به آینده صنعت گردشگری روز به روز بیشتر میشود. بنابراین جای تعجب نیست که ۵۲ درصد کل توریستهای جهان نیز راهی کشورهای این منطقه میشود. JetBlue Technology Ventures، NFX ،Revolution Ventures، سه صندوق بزرگ سرمایهگذاری صنعت گردشگری جهان هستند.