افزایش کشفیات اشیای باستانی در کرمان و ضرورت ارتقای مشارکت‌های اجتماعی


کرمان – ایرنا -کرمان به‌عنوان یکی از نخستین تمدن‌های بشری دنیا همچنان که هنوز محل کشفیات تازه باستانی است، محل دستبرد قاچاقچیان نیز قرار دارد به طوری که مسئولان می گویند کشفیات این حوزه افزایش زیادی داشته است.منبع