استقبال از غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور ۲۰۲۳ بیشتر از سال‌های اخیر بود
تهران- ایرنا- سفیر ایران در مادرید با اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر نمایشگاه و رویداهای گردشگری در سه سال گذشته، تصریح کرد: میزان استقبال عمومی و تخصصی از غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور ۲۰۲۳ خیلی بیشتر از سال‌های اخیر بود.منبع