استفاده ۲میلیون و ۶۰۰هزار نفر از سفر هوایی در نوروز/ سفرهای جاده‌ای رشد و حوادث کاهش داشت


تهران- ایرنا- در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نوروز مطرح شد که سفرهای خطوط ریلی بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و در نوروز امسال ۲میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از سفر هوایی برای جابه‌جایی و مسافرت استفاده کردند.منبع