استانها میزان خسارت به بافت‌های تاریخی را گزارش کنند/ اعزام نمایندگان ویژه به استان‌های سیل‌زدهبه‌گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت میراث‌فرهنگی این وزارتخانه، از مدیران مراکز استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواست تا با توجه به سیل اخیر وخساراتی که دربرخی ازاستان‌ها به بافت‌های تاریخی، بناها واماکن وارد شده به سرعت گزارشی از میزان خسارات ارسال کنند.

همچنین هیئت‌هایی از ادارات کل متناسب با ماموریت به استان‌ها اعزام خواهند شد و در این باره رضا سامه مدیرکل دفتر امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به استان یزد سفر خواهد کرد.
همچنین سیدهادی احمدی مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی نیز به سیستان و هرمزگان سفر خواهد کرد و مسئولیت اعزام‌ها و هماهنگی و تهیه گزارش میدانی برای معاونت میراث‌فرهنگی کشو ر بر عهده سید هادی احمدی است.منبع