استانها میزان خسارت به بافت‌های تاریخی را گزارش کنند/ اعزام نمایندگان ویژه به استان‌های سیل‌زده

همچنین هیئت‌هایی از ادارات کل متناسب با ماموریت به استان‌ها اعزام خواهند شد و در این باره رضا سامه مدیرکل دفتر امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به استان یزد سفر خواهد کرد.
همچنین سیدهادی احمدی مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی نیز به سیستان و هرمزگان سفر خواهد کرد و مسئولیت اعزام‌ها و هماهنگی و تهیه گزارش میدانی برای معاونت میراث‌فرهنگی کشو ر بر عهده سید هادی احمدی است.منبع

به‌گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت میراث‌فرهنگی این وزارتخانه، از مدیران مراکز استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواست تا با توجه به سیل اخیر وخساراتی که دربرخی ازاستان‌ها به بافت‌های تاریخی، بناها واماکن وارد شده به سرعت گزارشی از میزان خسارات ارسال کنند.