استاندار مازندران: نگاه ما اداره گردشگری در فضای غیردولتی و تخصصی است

به گفته استاندار مازندران برای توسعه گردشگری مازندران نیازمند همکاری همه گروهها و بخش های مختلف خصوصی و دولتی هستیم. اگر ما بتوانیم مازندران را به عنوان برترین استان کشور در حوزه برخوداری از ویژگی های گردشگری محسوب می شود. 

وی بر نیاز شکل‌گیری پندار درست و مناسب در گردشگری استان تاکید کرد و گفت: پندار درست یعنی فهم مناسب از شرایط و اقناع سازی جامعه محلی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی که آنها را همراه سازند. 

وی نگاه دولتی و مدیریت دولتی بر گردشگری را خارج از خواست و برنامه دولت و استان عنوان کرد و گفت: ما به دنبال این هستیم که گردشگری را به دست فعالان و متخصصان این حوزه بدهیم. 

حسینی‌پور ادبیات گردشگری را با عشق، جاذب و پویا دانست و افزود: امروز کشورهای موفق در حوزه گردشگری دارای گفتمان و ادبیات جذبی است. قطار توسعه گردشگری استان به حرکت درآمده است و البته تا به امروز نیز در حوزه گردشگری استان کارهای خوبی انجام شد. 

نماینده عالی دولت در مازندران گفتار مناسب را نیز لازمه دیگر گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: لازم است فعالان و عالمان حوزه گردشگری بخش های دولتی را به دنبال خود کشانده و آنها را در مسیر درست قرار دهند. 

وی همچنین با اشاره به آغاز فصل جدید از دیپلماسی گردشگری در کشور و مازندران تاکید کرد: رئیس جمهور تو ویژه ای به ارتباط مردم مازندران و اقتصاد این استان با مردم و اقتصاد کشورهای منطقه دارند و در سفرهای خود به برخی از کشورهای منطقه این مسئله را به طور شخصی پیگیری می کردند. 

حسینی پور پندار و گفتار مناسب در گردشگری را بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه این صنعت الزامی دانست و گفت: امروز صنعت توریسم استان بیش از توسعه زیرساخت‌ها نیازمند گفتمان و فضای گفت‌وگو است. 

همایش روز جهانی گردشگری شامگاه امشب در هتل میزبان بابلسر برگزار شد که در این مراسم از فعالان نمونه حوزه گردشگری تجلیل شد. منبع

استاندار گیلان این مسئله را نیازمند اراده جمعی عنوان کرد و افزود: یقه گیری و مقسریابی در حوزه گردشگری برای چرایی عقب ماندگیها و ناکامی ها هیچ دردی از نیاز امروز استان حل نخواهد کرد. باید یکجا مقسریابی متوقف شود و همه خود را در قبال کاستی های گردشگری مسئول بدانند. 

سیدمحمود حسینی پور شامگاه شنبه در همایش روز جهانی گردشری در بابلسر با انتقاد از نگاه دولتی بخش خصوصی به گردشکری گفت: برخلاف تصور گردشگری صنعتی جاذبه است و باید این صنعت مدیران را به خود جذب و آنها را با خود همراه کند.