استاندار سمنان: رییس جمهور واگذاری تملک کاروانسرای شاه‌عباسی را به نام میراث فرهنگی امضا کرد
سمنان- ایرنا- استاندار سمنان گفت: یکم بهمن ۱۴۰۱ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور واگذاری کاروانسرای تاریخی سمنان به تملک میراث‌فرهنگی را امضا کرد.منبع