اساس مدیریت بحران «فرهنگ پیشگیری» است/ برای اربعین آماده‌ایم


تهران- ایرنا- رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: روح حاکم و اصل و اساس مدیریت بحران «فرهنگ پیشگیری» است، اگر پیش از وقوع بحران به مردم آموزش داده شود و فرهنگ پیش‌بینی و پیشگیری در جامعه نهادینه شود، یا بحران نخواهیم داشت یا در صورت وقوع خسارت مادی و جانی به حداقل خواهد رسید.منبع