از طولانی‌ترین تکیه تهران و سقاخانه آن چه مانده است؟


«تکیه رضا قلی‌خان» که روزی یکی از طولانی‌ترین گذرهای اودلاجان را به خود اختصاص داده بود، امروز تنها بخشی از تکیه و مسجدش در این محله باقی مانده، با این حال این تکیه قاجاری هنوز هم بعد از چند صد سال میزبان عزاداران حسینی است.

به گزارش ایسنا، «تکیه رضا قلی‌خان» از تکیه‌های قدیمیِ تهران به شمار می‌آید که پایین‌تر از چهارراه سیروس، خیابان مصطفی خمینی واقع شده است. این تکیه یکی از تکایای مهم دوران قاجار است که در آن زمان در محدوده محله «چاله میدان» قرار داشت و با نام «تکیه چاله میدان» ثبت شده بود. 

«رضا قلی‌خان هدایت» یکی از ادیبان دوره قاجار بود که در محله چاله میدان می‌زیست و در دوره ناصرالدین شاه مورد توجه او بود. رضا قلی خان ناظم مدرسه دارالفنون هم بود. او در کوچه‌ای که زندگی می‌کرد در کنار خانه خود یک تکیه ساخت و آن را وقف کرد. نام این تکیه و کوچه‌ای که در آن قرار دارد بعدها به نام این ادیب تغییر کرد و همه تکیه بزرگ این محله را با نام «تکیه رضا قلی‌خان» می‌شناسند. 

«تکیه رضا قلی‌خان» در مسیر راسته سرچشمه قرار داشت که دومین گذر طولانی محله اودلاجان بود و خود اهالی محل هر سال در ایام عزاداری محرم، این تکیه را راه می‌انداختند.

در کنار «تکیه رضا قلی‌خان» مسجد، سقاخانه و آب‌انباری هم ساخته بودند، اما رضاشاه پهلوی بخشی از این تکیه و مسجد آن را هنگام ساختن خیابان سیروس (مصطفی خمینی) تخریب کرد. از آن زمان به بعد این تکیه بارها مرمت شده است. هرچند، حالا از آب‌انبار آن خبری نیست و تنها بخشی از تکیه باقی‌ مانده است. از «سقاخانه رضاقلی‌خان» نیز جز یک تابلو و یک در هیچ چیز دیگری باقی نمانده است.

از طولانی‌ترین تکیه تهران و سقاخانه آن چه مانده است؟
سقاخانه رضا قلی‌خان

امروز تولیت «تکیه رضا قلی‌خان» بر عهده خاندان «سادات اخوی» است که متولی تکیه قاجاری سادات اخوی هم هستند، مراسم عزاداری محرم و سایر مراسم‌های مذهبی در طول سال، زیر نظر این خاندان برگزار می‌شود.

از طولانی‌ترین تکیه تهران و سقاخانه آن چه مانده است؟

از طولانی‌ترین تکیه تهران و سقاخانه آن چه مانده است؟

از طولانی‌ترین تکیه تهران و سقاخانه آن چه مانده است؟

انتهای پیام منبع