اردبیلی‌ها آئین کهن "نو اوستی" را بجا آوردند


اردبیل – ایرنا – برافروختن آتش و پریدن از روی آن، همان قدر که در شب چهارشنبه آخر سال در ایران مرسوم است، فردای آن روز هم پرش از روی آب‌های جاری و پر کردن کوزه‌ها به نشانه طهارت دل و دستیابی به آرزوها به عنوان رسم کهن “نو اوستی” مشهور است و همه ساله در اردبیل برگزار می‌شود.منبع