ارائه یک الگوی نوآوری در گردشگری به عنوان یک صنعت بین‌المللی


حبیبی راد, امین, ولی‌پور, فرشته, صفری, سعید. (1400). ‘ارائه یک الگوی نوآوری در گردشگری به عنوان یک صنعت بین‌المللی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.299981.2417منبع