ارائه الگوی گردشگری تعالی گرا با رویکرد ارتباطی


سلطان محمدی, حسن, جهانیان, منوچهر, ایمانی خوشخو, محمدحسین, نادعلی پور, زهرا. (1400). ‘ارائه الگوی گردشگری تعالی گرا با رویکرد ارتباطی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.309059.2471منبع