اختصاص ۷۰ میلیارد تومان به پرونده ثبت جهانی هگمتانه 

ایسنا/همدان شهردار همدان گفت: در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری همدان ۷۰ میلیارد تومان برای پروژه ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان پیش‌بینی شده است. 

انتهای پیاممنبع

وی با اشاره به اینکه برای جداره‌سازی میدان امام(ره) ۱۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، افزود: برای جداره‌سازی خیابان اکباتان نیز ۸۶۰۰ میلیارد پیش‌بینی شده و در سال‌جاری جداره‌سازی قسمتی از خیابان شهدا نیز انجام می‌شود. 

سیدمسعود حسینی چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه در جلسه ثبت جهانی هگمتانه، اظهار کرد: در بودجه سال‌جاری شهرداری ثبت جهانی هگمتانه به عنوان یکی از اولویت‌های شهرداری گنجانده شد.

حسینی با بیان اینکه پیاده‌راه سازی خیابان باباطاهر نیز در دستور کار است، مطرح کرد: طرح حرم تا حرم‌، ساماندهی بازار تاریخی، اجرای گذر فرهنگی و رفع موانع ثبت جهانی هگمتانه از جمله کارهای شهرداری در سال‌جاری است.