اختصاص میزهای ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری کشاورزی به لرستانایسنا/لرستان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: خوشبختانه در وزارتخانه گردشگری چند میز ژئوتوریسم، اکوتوریسم، گردشگری کشاورزی و باغی و گردشگری خوراک را به لرستان اختصاص داده‌اند.

عطا حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حوزه گردشگری دو همایش ملی در لرستان با تمام معاونین حوزه گردشگری و مدیران ترویج جهاد کشاورزی کشور برگزار شد.

وی اضافه کرد: همایش آگروتوریسم (کشاورزی ‌گردشگردی) را برگزار کردیم که لرستان در بحث آموزش کشاورزی وکردشگری برای اولین بار به عنوان پایلوت انتخاب شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: در وزارتخانه گردشگری چندتا میز  تخصص تعریف شده است.

حسن‌پور گفت: خوشبختانه در وزارتخانه گردشگری چند میز ژئوتوریسم، اکوتوریسم، گردشگری کشاورزی و باغی و گردشگری خوراک را به لرستان اختصاص داده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر قصد داریم برای سال بعد تقویم تعریف کنیم تا چند تا از این میزها را در لرستان با کمک دیگر ارگان‌های دولتی نظیر محیط زیست، کشاورزی وگردشگری، مذهبی، توریسم ورزشی و … را رونمایی کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان بیان کرد: استان قابلیت‌ها و ظرفیت‌های منحصر به فردی در حوزه گردشگری، صنایع دستی، میراث فرهنگی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و کشاورزی و باغی دارد.

انتهای پیاممنبع