اختصاص بودجه برای تکمیل موزه شهر تاریخی بلقیس

ضرغامی ادامه داد: بخشی از این شهر تاریخی کاوش شده و بخشی نیز باقی مانده است که باید کاوش ها تکمیل شود.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به برگزاری کشتی باچوخه در اسفراین تصریح کرد: فرهنگ ملموس ارگ بلقیس در حال کاوش است اما فرهنگ ناملموس نیز در آن وجود دارد که باید معرفی شود.

وی گفت: در صدد هستیم اشیای قیمتی و تاریخی دیگری را از دیگر نقاط کشور نیز به اینجا منتقل کنیم تا بعد از تکمیل این موزه جهت معرفی و بازدید مردم استفاده شود.

عزت الله ضرغامی در حاشیه بازدید از شهر تاریخی بلقیس در اسفراین در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حال حاضر این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن بودجه در نظر گرفته خواهد شد.

انتهای پیاممنبع

ایسنا/خراسان شمالی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اختصاص بودجه برای تکمیل موزه شهر تاریخی بلقیس خبر داد.

وی تاکید کرد: در کنار این فرهنگ ملموس، اشاعه فرهنگ ناملموس مهم تر است و نویسندگان و صاحب قلمان باید در این حوزه حضور پیدا کنند. در این خصوص براساس وظایفمان جلو می رویم و بر این موضوع تاکید داریم که ترویج میراث فرهنگی بسیار مهم و اثر گذار است.

وی بیان کرد: بخشی از بودجه کاوش به صورت طبیعی سهم این مجموعه است که ما در پرداخت تسریع می کنیم.

وی افزود: شهر تاریخی بلقیس دومین بنای خشتی و گلی ایران بعد از ارگ بم است اما به علت خوب معرفی نشدن توسط مروجان و صاحب نظران جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.