اجازه دهید فرزندانتان در تصمیم‌گیری‌های سفر مشارکت کنند


تهران – ایرنا- دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور گفت: دخیل کردن فرزندان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سفر و دادن اطلاعات مربوط به مقصد در ارتقای رشد شناختی کودکان از فرهنگ، آیین، اقلیم، گونه‌های جانوری، جغرافیا و تاریخ موثر است.منبع