ابوموسی قابلیت تبدیل شدن به جزیره گردشگری دارد/ اسناد تاریخی گواه ایرانی بودن جزایر سه گانه
تهران-ایرنا-نخستین نشست نیاوران با عنوان «ایرانی‌ترین جزایر» با محوریت سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد.منبع