آیا قفل مالکیت برای احیای کاروانسراهای کرمان گشوده می‌شود؟
کرمان – ایرنا – کاروانسراهای کرمان از جمله بناهای تاریخی هستند که ارزش بالایی برای ورود به چرخه گردشگری دارند اما مشکلاتی نظیر تعدد مالکیت و مشکلات حقوقی، قفل محکمی برای مرمت و بازسازی بر در این اماکن زده است که نیاز به چاره جویی حتا در سطح ملی دارد.منبع