آموزش گردشگران برای کاهش استفاده از ظروف پلاستیکی در ونیز

به نقل از خبرگزاری فرانسه، بطری‌های پلاستیکی معضل بسیار آزاردهنده‌ای است که در اقیانوس‌ها و همه جا دیده می‌شود. استفاده از بطری‌های قابل شارژ می‌تواند معضل افزایش پلاستیک را در سفرهای طولانی کاهش دهد.

۱۲۶ فواره در مرکز تاریخی شهر برپا شده که پیدا کردن آن آسان است. در واقع تقریبا در هر ۱۰۰ متر یک فواره وجود دارد. البته برای یافتن آسان‌تر این فواره‌ها می‌توان از اپلیکیشن نیز کمک گرفت تا نزدیکترین منبع آب را پیدا کرد.

ایسنا/خراسان رضوی ونیز گردشگران را به نوشیدن آب از فواره‌ها و اجتناب از استفاده از پلاستیک هدایت می‌کند.

در حال حاضر مقامات محلی ونیز برای مقابله با افزایش زباله‌ها استفاده از بطری‌های آب قابل شارژ را با جلب توجه گردشگران به شبکه وسیع فواره‌های آب آشامیدنی که در میادین و کوچه‌های شهر پراکنده‌اند، جلب می‌کنند.

تشویق به استفاده از آب آشامیدنی رایگان مطمئنا زباله کمتری تولید می‌کند. همچنین با استفاده از این روش بطری‌های کمتری در شهر پراکنده خواهد شد.

انتهای پیاممنبع

ونیز هر سال پذیرای میلیون‌ها بازدیدکننده است. البته ۲۸ تا ۴۰ درصد از تولید زباله در این شهر طی هر فصل سال ناشی از صنعت گردشگری آن است.