آرامگاه حکیم هزاره‌ها؛ فخر پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین


همدان- ایرنا بیش از یک هزار سال از حیات حکیم شیخ الرئیس ابوعلی سینا می‌گذرد و همچنان این فیلسوف، دانشمند و طبیب مشهور ایرانی، فخر هگمتانه پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین است و آرامگاهش بر صفحه گردشگری این دیار می‌درخشد.منبع