آرامگاه اخوت در معرض تخریب

۲۸ آبان سال ۱۳۱۱ شمسی، ۶۰ کارگر مازنی و ترک در تونل شماره ۶ سوادکوه، در اثر ریزش تونل جان خود را از دست دادند، مدتی بعد سازه‌ای برای یادمان این کارگران در منطقه دوآب راستوپی جاده سوادکوه، ساخته شد.

با وجود تلاش‌های سازمان میراث فرهنگی استان مازندران، برای جلوگیری از عبور انشعاب گاز از محوطۀ این بنای یادبود و آرامگاه، به آن توجهی نشد و لوله‌های گاز از فاصله حدود یک متری بنا عبور داده شدند. از سوی دیگر عبور ماشین‌های سنگین از کنار این بنای تاریخی، که در طول چند سال گذشته اتفاق می‌افتد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به آن وارد می‌کند. تبدیل سازه‌های سنگی این یادبود به تابلویی تبلیغاتی در کنار جاده نیز از آسیب‌هایی است که این بنای تاریخی را در معرض تخریب بیشتر قرار داده است.

این سازۀ یادبود در طول چند ماه گذشته، بیش از پیش دستخوش تغییر و تحولات و برخی آسیب‌ها شده است، نه تنها قسمتی از محوطۀ آرامگاه به دلیل احداث جاده‌ای که در فاصله کمتر از دومتری آن ساخته شد، کاملا از بین رفت، بلکه بخش‌های دیگر محوطه و دیوارها نیز به مرور زمان و بر اثر عوامل طبیعی و انسانی در حال تخریب هستند.

عکس: مصطفی شانچی – مصطفی کاظمیمنبع