آثار تاریخی خراسان رضوی، گنجینه‌هایی تشنه حفاظت


مشهد- ایرنا- حفاظت از آثار و بناهای باستانی و تاریخی، به عنوان تنها بخش‌ها و آثار برجای مانده از هویت، تاریخ و تمدن هر قوم و ملت، وظیفه همگان و به ویژه متولیان قانونی و دستگاه‌های مسوول است؛ آثاری که ثروت‌های فرهنگی و هویتی کشور محسوب می‌شوند.منبع